Ochrana životného prostredia je jednou z kľúčových hodnôt spoločnosti Tercial, ktorá je členom BOST group. V spolupráci so slovenskými univerzitami vyvinula moderný a inovatívny systém čistenia odpadových vôd s využitím membránových bioreaktorov. Water Beast 700 je moderná kontajnerová čistiareň odpadových vôd s kapacitou čistenia 100 m3/deň, ktorá postačuje pre približne 700 EO (ekvivalentných obyvateľov).

Čistiarne Water Beast dosahujú dlhodobo mimoriadne vysoké a stabilné hodnoty čistenia. Čistiarne sú vhodné všade tam, kde je príliš nákladné budovať mnoho kilometrové napojenie do existujúcich kanalizačných sietí, do oblastí so zvýšenou ochranou životného prostredia a tam, kde hrá dôležitú úlohu čas výstavby a veľkosť zastavanej plochy.

Skupina BOST vznikla v roku 1990 ako BOST Vladimír Bielik na základe skúseností z oblasti automatizácie a CNC strojov. Už 25 rokov počúvame a riešime potreby našich klientov pôsobiacich v rozličných oblastiach priemyslu.

V roku 2015 spoločnosť rozčlenila svoje aktivity do jednotlivých oblastí podľa zamerania či projektovej špecializácie. Vo vedení firiem pôsobia ako partneri a konatelia bývalí manažéri BOST, čím je zabezpečená hodnotová a vedomostná kontinuita. V procese rozdelenia bola vytvorená štruktúra umožňujúca vznik nových spin-off spoločností s kapitálovou a know-how podporou skupiny.

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk