inovatívne čistiarne odpadových vôd

s membránovým bioreaktorom

Výhody čistiarní Water Beast

vysoká účinnosť čistenia, pre niektoré ukazovatele až 99%

využitie vyčistenej vody ako úžitkovej vody, možnosť vypúšťania do málo vodnatých tokov

možnosť financovania prostredníctvom Eurofondov, bánk a lízingu

úspora nákladov spojených s budovaním sústavy betónových nádrží

veľmi krátka doba výroby, montáže a uvedenia do prevádzky, 3-6 mesiacov

plnoautomatická a takmer bezobslužná prevádzka

aplikácia na vzdialené riadenie a kontrolu stavu z PC, smartfónu alebo tabletu

zastavanej plochy oproti konvenčným ČOV a nízke stavebné náklady

Kontaktujte nás


Kontakty

PhDr. Norbert Skyrčák

konateľ,
predaj čistiarní

info@tercial.sk